Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych jest wydarzeniem organizowanym przez pracownię CAQDAS TM LAB (Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawcą, inicjatorem i kierownikiem Pracowni CAQDAS TM LAB oraz Letniej Szkoły jest dr Grzegorz Bryda z Instytutu Socjologii UJ. Pracownia to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna, której celem jest realizacja eksperymentalnych projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych z zakresu analizy danych i metodologii badań jakościowych, w tym adaptacja nowych rozwiązań metodologicznych tj. metody z pola sztuki, metody mieszane, text mining, web mining, visual mining, opinion mining itp. w praktykę badawczą, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz wykorzystanie nowych technologii w metodologii i analizie danych jakościowych. 

Idea Letniej Szkoły ma na celu rozwój świadomości, wiedzy i kompetencji metodologicznych oraz analitycznych wśród badaczy jakościowych poprzez praktyczne szkolenia w zakresie metodologii badań, strategii i procedur analizy danych tekstowych i wizualnych z wykorzystaniem narzędzi do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS).

Inicjatywa Letniej Szkoły organizowanej jako wydarzenie towarzyszące VII TSBJ rozpoczyna serię cyklicznych szkoleń i warsztatów analityczno-metodologicznych oferowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. W ramach Letniej Szkoły oferujemy najwyższej jakości szkolenia, prowadzone przez doświadczonych badaczy i praktyków w dziedzinie metodologii badań jakościowych i wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Udział w szkoleniach jest odpłatny, a zajęcia trwają 2 lub 3 dni, w zależności od stopnia zaawansowania tematu. W ramach szkoleń zapewniamy materiały dydaktyczne i catering. Ukończenie każdego szkolenia potwierdzane jest certyfikatem.

Szkolenia prowadzone są w dwóch obszarach tematycznych: metodologia badań jakościowych i (wspomagana komputerowo) analiza danych jakościowych. Szkolenia adresowane są do studentów, doktorantów i pracowników naukowych w Polsce i za granicą, a także przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych i agencji badawczych. Studenci i doktoranci mogą uzyskać za udział w Letniej Szkole punkty ECTS. W obecnej edycji Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych proponujemy następujące kursy:

Obszar metodologiczny:

 • Metodologia teorii ugruntowanej (prof. AP dr hab. Marek Gorzko)
 • Metody z pola sztuki (arts-based research)*
 • Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) (dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska)
 • Autoetnografia/etnografia (dr hab. Anna Kacperczyk, dr Marcin Kafar)
 • Wywiad biograficzny/narracyjny/oral story (dr hab. Grażyna Kubica-Heller)
 • Fenomenologia i autoobserwacja (prof. dr hab. Krzysztof Konecki)

Obszar analityczny:

 • Wprowadzenie do analizy danych z NVivo (dr Barbara Worek / dr Jakub Niedbalski)
 • Wprowadzenie do analizy danych z MAXQDA*
 • Wprowadzenie do analizy danych z QDAMiner*
 • Analiza danych w teorii ugruntowanej (dr Jakub Niedbalski)
 • Analiza treści (jakościowa i ilościowa) (dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek)
 • Analiza pola semantycznego*

​* Warsztat zawieszony w obecnej edycji Szkoły Letniej z powodu zbyt małej liczebności uczestników. Zapraszamy w kolejnym cyklu. Jednocześnie informujemy, że na zamówienie organizujemy wybrane szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu metodologii i analizy danych w badaniach jakościowych.

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Krakowie jako wydarzenie poprzedzające VII TSBJ.

Rejestracja i opłaty:

Ze względu na duże zainteresowanie ofertą szkoleniową Pracowni CAQDAS TM Lab zgłoszenia na warsztaty i opłaty za udział w Szkole Letniej przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r. W przypadku niedotrzymania terminu opłaty, rejestracja zostanie automatycznie anulowana. Prosimy o zgłaszanie udziału za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Opłaty:

Opłaty dla Pracowników administracji/biznesu 1500 zł

Opłaty dla Pracowników naukowych/organizacji pozarządowych 1200 zł

Opłaty dla Studentów/Doktorantów 900 zł

Opłata obejmuje: 18h godzin zegarowych szkoleń, 3 posiłki obiadowe w trakcie zajęć, poczęstunek na przerwach, certyfikat uczestnictwa w Szkole Letniej

Pliki do pobrania
pdf
OPISY WARSZTATÓW
pdf
PLAN DNIA