Przejdź do głównej treści

Rejestracja

Uczestnicy (z referatem)

Zaproszenie do udziału w Sympozjum kierujemy do badaczy i badaczek jakościowych reprezentujących różne dyscypliny szeroko rozumianych nauk o człowieku. Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień problemowych, których tematem przewodnim będą zagadnienia związane z metodologią i metodyką badań jakościowych:

 • Metody wizualne/dźwiękowe/pejzaż dźwiękowy 
 • Metody z pola sztuki/art/o/grafia
 • Metody mobilne/spacery badawcze/mapowanie/geolokalizacja
 • Metody online/netografia/badania jakościowe w internecie
 • Metody biograficzne/narracyjne/storytelling/historia mówiona
 • Autoetnografia/autoobserwacja
 • Metody etnograficzne
 • Metody partycypacyjne/badania w działaniu
 • Studium przypadku
 • Mixed-methods/łączenie podejść ilościowych i jakościowych
 • Metody badania dyskursu, tekstów pisanych, dokumentów
 • Metodologia teorii ugruntowanej
 • Archiwizacja danych/wtórna analiza danych jakościowych
 • Big Data, CAQDAS i nowe technologie w badaniach jakościowych
 • Strategie analityczne/metody/techniki analizy danych jakościowych
 • Interdyscyplinarność/innowacje/trendy w badaniach jakościowych
 • Nauczanie metod i technik badań jakościowych
 • Teoretyzowanie i budowanie teorii w badaniach jakościowych
 • Etyka/dylematy etyczne w badaniach jakościowych
 • Wiarygodność/jakość/kryteria oceny jakości badań i danych jakościowych
 • Wielozmysłowość/ucieleśnienie w badaniach jakościowych

Sekcje tematyczne

W ramach obrad prowadzonych w Sekcjach tematycznych zachęcamy do refleksji nad korzyściami i ograniczeniami związanymi ze stosowaniem określonych strategii badawczych, prezentowania dobrych i złych praktyk badawczych oraz dzielenia się przemyśleniami na temat trudności, wyzwań i dylematów z jakimi borykamy się realizując badania jakościowe. 

Sesja posterowa

Zachęcamy również do udziału w Sesji posterowej poświęconej prezentacji aktualnie realizowanych lub planowanych projektów badawczych oraz innych inicjatyw adresowanych do środowiska badaczy i badaczek jakościowych (publikacji, seminariów, szkoleń itp.). Sesja posterowa (29.06.2018, g. 17.00-18.00) będzie okazją do spotkania i rozmowy z autor(k)ami prezentowanych inicjatyw, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. 

Zgłoszenia propozycji wystąpień (ustnych prezentacji i/lub posterów) przyjmowane są za pośrednictwem systemu obsługi konferencji Coffee.

Uczestnicy (bez referatu)

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum bez prezentacji/postera również prosimy o rejestrację w systemie obsługi konferencji Coffee.

Konto w systemie obsługi konferencji Coffee

Aby wziąć udział w Sympozjum, należy zarejestrować się w systemie obsługi konferencji Coffee. Rejestracja jest możliwa do 31 maja 2018 r.