Przejdź do głównej treści

Opłaty

Opłaty dla Uczestników (z referatem i bez referatu)

Pakiet podstawowy1 450 zł
Pakiet rozszerzony2 650 zł

Opłaty dla Studentów (z referatem i bez referatu)

Pakiet podstawowy1 300 zł
Pakiet rozszerzony2 400 zł

Pakiety

1 Pakiet podstawowy obejmuje udział w sesjach plenarnych, w sekcjach tematycznych, sesji posterowej, przerwy kawowe, przerwy lunchowe, materiały konferencyjne.

2 Pakiet rozszerzony obejmuje udział w sesjach plenarnych, w sekcjach tematycznych, sesji posterowej, przerwy kawowe, przerwy lunchowe, materiały konferencyjne, udział w wieczornym przyjęciu integracyjnym oraz spacerze tematycznym po Krakowie z przewodnikiem.

Płatności

Opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 8 czerwca 2018 r. (AKTUALIZACJA). W przypadku niedotrzymania tego terminu, rejestracja na Sympozjum zostanie automatycznie anulowana.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Karta kredytowa on-line

W celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej kartą kredytową on-line należy:

Zalogować się do systemu rejestracyjnego

Wybrać link Zapłać on-line

Zaznaczyć opłatę, za którą będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do systemu płatności.

2. Przelew bankowy

W celu dokonania wpłaty za pomocą przelewu bankowego należy:

Zalogować się do systemu rejestracyjnego

Wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne

Wybrać zakładkę Płatności i faktury (potrzebne do dokonania płatności informacje znajdują się w rubryce Dane do przelewu).

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika oraz skrót: VII TSBJ

FAKTURY

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę za wniesioną opłatę, prosimy o podanie danych do faktury w systemie rejestracyjnym. Faktura jest wystawiana po uiszczeniu opłaty.

Informacja dla uczestników, za których opłatę uiszcza jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Nie ma możliwości wystawienia faktury na Uniwersytet Jagielloński oraz na Collegium Medicum UJ. Rozliczenie między jednostkami UJ oraz CM UJ następuje za pomocą wewnętrznych not księgowych. 

W przypadku osoby, za której uczestnictwo opłatę uiszcza jednostka UJ, dysponent środków powinien wysłać e-mail ze stosowną prośbą na adres konferencje@uj.edu.pl.

W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika, wysokość opłaty oraz nazwę i adres jednostki, na którą ma zostać wystawiona nota do zapłaty.