Przejdź do głównej treści

Idea

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Idea

TSBJ

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych to przestrzeń wymiany doświadczeń między badaczami i badaczkami jakościowymi, służąca aktualizowaniu stanu wiedzy na temat badań jakościowych w Polsce, rozwijaniu metodologii, doskonaleniu metod badawczych, a także integrowaniu środowiska, do którego należą przedstawiciele i przedstawicielki różnych dyscyplin naukowych. 

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych powstało z inicjatywy badaczy i badaczek z Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Co roku odbywa się w innym ośrodku naukowym. Organizatorami tegorocznej edycji są Instytut Pedagogiki i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sympozjum ma charakter zarówno naukowy, jak i dydaktyczny, a jego tradycją jest część praktyczna, w ramach której odbywają się warsztaty metodologiczne. W tym roku warsztatom tym nadajemy specyficzną formułę, zapraszając Państwa do uczestnictwa w Letniej Szkole Analizy i Metod Badań Jakościowych.

VII TSBJ

Rada naukowa

Prof. dr hab. Marek Gorzko
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Dr hab. Anna Kacperczyk
Dr hab. Małgorzata Michel
Dr Grzegorz Bryda
  
Komitet organizacyjny

Dr hab. Małgorzata Michel
Dr Grzegorz Bryda
Mgr Natalia Martini (sekretarz Sympozjum)
Mgr Agnieszka Tajak-Bobek (sekretarz Sympozjum)
Lic. Karolina Rożniatowska (sekretarz Letniej Szkoły Analizy i Metod Badań Jakościowych)

Organizatorzy

Instytut Pedagogiki UJ
Instytut Socjologii UJ

Patroni

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Partnerzy

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ

Dofinansowanie

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak